Odaberite zbirku:

Srednjovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: mr. sc. Ante Piteša
Broj predmeta: 835
Vrsta građe: nakit, oružje, kameni spomenici
Teritorij: Dalmacija
Vremensko razdoblje: 6. st. - 14. st.
Materijal: kamen, metal, keramika
URL: http://mdc.hr/split%2Darheoloski/hr/FS-starohrvatska.html

Zbirka je nastala pretežito otkupima slučajnih nalaza s područja Dalmacije te manjim dijelom nalazima s arheoloških istraživanja (nalazi dviju kasnosrednjovjekovnih cjelina, iz groblja kod crkve sv. Nikole u Solinu i crkve sv. Marije u Poselju na Visu). Dio zbirke čine i predmeti koji su dospjeli u Muzej otkupom privatne zbirke fra Luje Maruna.
Zbirka većim dijelom obuhvaća manje predmete umjetničkog obrta, artes minores; tako da su od nakita najzastupljenije naušnice i prstenje, dijelovi nošnje poput pojasnih kopča i jezičaka remenja, puceta, sitni predmeti religioznog karaktera, te primjerci kovačkog umijeća, kao što su oruđe i oružje (kacige tipa Narona – Baldenheim, tirinške fibule, fibule cikade, nakit izrađen u tehnici cloisonné, pojasne kopče, spone u obliku slova S).
U zbirci su najslabije zastupljeni keramika, staklo i predmeti od kosti, u ranom srednjem vijeku i inače vrlo rijetki. Neki predmeti iz ranog srednjeg vijeka, poput jedinstvenog nalaza zlatnog nakita iz Trilja, karolinških mačeva i koplja, višekratno su bili obrađivani i nezaobilazni su dio ranosrednjovjekovne hrvatske baštine.