Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Zagrebačka nadbiskupija
Godina osnutka: 1939.
Nadležna osoba: mons. Dr. Juraj Kolarić, ravnatelj
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, Zagrebačke nadbiskupije

Adresa

Ulica i broj / grad: Kaptol 31
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/4894-846
Fax: 01/4894-846

Otvoreno za posjetitelje

nije dostupno

Opis

Muzej je osnovao dr. Alojzije Stepinac 1939. g. Zbirke muzeja nastale su prikupljanjem najvrednijih predmeta iz cijele dijeceze. Među zbirkama posebno su vrijedne zbirka slika iz 17., 18. i 19. st.; zbirka skulptura, uglavnom od drva i polikromiranih, te vrlo bogata zbirka crkvenog ruha. U Muzeju se čuva i zbirka grafika te manji broj metalnih predmeta i devocionalija. Većina predmeta u fundusima Muzeja vezana je za religijsku tematiku, ali ima i onih koji su služili za liturgijske svrhe. Dijecezanski muzej sa skupinama svojih izložaka ubraja se među najvrednije takve ustanove u cijeloj Hrvatskoj, a pojedine skupine izložaka (slike, kipovi, ruho) najvrednije su takve zbirke u sjevernom dijelu Hrvatske.

Zadnje ažuriranje

21.2.2013.