Odaberite zbirku:

Ranosrednjovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Ivona Michl
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: dijelovi crkvenog namještaja i arhitektonske plastike (portali, kapiteli, ciborij, oltarne pregrade)
Teritorij: grad Dubrovnik, otoci, Dubrovačko primorje
Vremensko razdoblje: kraj 8. – kraj 11. st.
Materijal: kamen, mramor, metal, kost
URL: http://dumus.hr/hr/arheoloski-muzej/zbirke/ranosrednjovjekovna-zbirka/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/arheoloski/fsz3.html

Najveći dio ove zbirke su kameni spomenici koji su nekada pripadali interijeru brojnih benediktinskih crkava u Dubrovniku i njegovoj okolici. Čine ih dijelovi crkvenog namještaja i arhitektonske plastike predromaničkoga i ranoromaničkog sloga a datirani su od 8. do 12. stoljeća. Ukrašeni su najčešće karakterističnim pleternim kompozicijama i geometrijsko biljnim motivima u plitkom reljefu, a samo su rijetki s latinskim natpisima koji se, s obzirom na umetnuta slova grčkog alfabeta, datiraju u 9. stoljeće i odaju utjecaj Bizanta. U Dubrovniku je djelovala kvalitetna klesarska škola s radionicama i vrsnim majstorima klesarima. Najbrojniji i najkvalitetniji su nalazi iz crkve sv. Petra Velikog iz istoimenoga seksterija. U zbirci su i novopronađeni župski i konavoski glagoljični zapisi iz 11. stoljeća.