Odaberite zbirku:

Zbirka kasnosrednjovjekovne kamene, metalne i koštane građe

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Domagoj Perkić
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: dijelovi arhitektonske plastike (kapiteli, konzole, pila, skulptura)
Teritorij: Dubrovnik
Vremensko razdoblje: 13. st. - 17. st.
Materijal: kamen, metal
URL: http://dumus.hr/hr/arheoloski-muzej/zbirke/zbirka-kamene-metalne-i-kostane-grade-od-13--stoljeca-do-potresa-1667-/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/arheoloski/fsz4.html

Zbirka sadržava kamenu plastiku i manji broj metalnih predmeta koji su otkriveni prilikom arheoloških istraživanja koja su prethodila radovima restauracije i obnove dubrovačke gradske jezgre i pojedinih spomenika u neposrednoj okolici grada, između ostaloga i nakon potresa 1979. g.