Odaberite zbirku:

Zbirka kasnosrednjovjekovne kamene, metalne i koštane građe

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Domagoj Perkić
Broj predmeta: 547
Vrsta građe: kamena plastika, predmeti od metala i kosti, ulomci fresaka
Teritorij: Dubrovnik i okolica
Vremensko razdoblje: kraj 12. st. - kraj 17. st.
Materijal: kamen, metal, kost
URL: http://dumus.hr/hr/arheoloski-muzej/zbirke/zbirka-kamene-metalne-i-kostane-grade-od-13--stoljeca-do-potresa-1667-/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/arheoloski/fsz4.html

Zbirka sadržava kamenu plastiku, raznovrsno posuđe i metalne predmete otkrivene prilikom arheoloških istraživanja koja su prethodila radovima restauracije i obnove dubrovačke gradske jezgre i pojedinih spomenika u neposrednoj okolici grada nakon potresa 1979. g. Manji broj zbirke čine metalni predmeti (brave, ključevi, alatke, ostruge) i rijieđe od kosti.