Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad:
51217 Klana
Županija: Primorsko-goranska županija
Tel: 051/808-205, 808-578, 808-347

Otvoreno za posjetitelje

uz najavu na telefon

Opći podaci

Status: C
Vrsta: stalna muzejska izložba - etnografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač:
Godina osnutka: 2006.
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav