Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka slikara Antona Cetina

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 80
Vrsta građe: slike; grafike; kolaži; kombinirane tehnike
Teritorij: Hrvatska; Kanada
Vremensko razdoblje: 1960. - 2013.
Materijal: slikarsko platno; papir; papirus

Umjetnički radovi Antona Cetina, vlasnik Grad Čazma, sadržavaju niz slika i grafika na raznim materijalima. Radovi su donirani od strane umjetnika 2001. – 19 radova, 2008. – 7 radova i 2013. – 13 kolaža i 2014. g. 41 rad kombinirane tehnike (slikar ih naziva kolažima). Radovi su nastali između 1960. i 2013.g.