Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka slikara Antona Cetina

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 26
Vrsta građe: slike, grafike
Teritorij: Hrvatska, Kanada
Vremensko razdoblje: 1977. - 2005.
Materijal: slikarsko platno, papir, papirus

Umjetnički radovi Antona Cetina, vlasnik Grad Čazma, sadržavaju niz slika i grafika na raznim materijalima. Radovi su donirani od strane umjetnika 2001. – 19 radova, 2008. – 7 radova i 2013. – 13 kolaža. Radovi su nastali između 1960. i 2012.g.