Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka slikara Antona Cetina

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 26
Vrsta građe: slike, grafike
Teritorij: Hrvatska, Kanada
Vremensko razdoblje: 1977. - 2005.
Materijal: slikarsko platno, papir, papirus