Odaberite zbirku:

Arheološka antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 151
Vrsta građe: keramika, građevinski elementi, staklene posude, metalni predmeti
Teritorij: Grad Čazma (naselja Čazma, Miklouš)
Vremensko razdoblje: 1. st. - 4. st.
Materijal: glina, staklo, metal

Zbirka je u nastajanju, a obuhvaća slučajno i tijekom sistematskih istraživanja te tijekom arheološkog nadzora prikupljene predmete iz Gornjeg Miklouša (dvije rimske vile) te Čazme (zaštićena urbana cjelina). Najveći broj nalaza u Čazmi nađen je na lokalitetu dominikanskog samostana i srednjovjekovne utvrde (keramika, graditeljski elementi), a staklene urne nađene su na prostoru opkopa utvrde. Ulomci antičke keramike dati su na rekonstrukciju te je posude rekonstruirala Marina Gregl. Zbirka se parcijalno izlaže povremeno (2011.-2012. Izložba "Antičko naslijeđe Čazme"; 2014. "Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj"; 2013. Radionica s Arheološkim muzejom iz Zagreba).