Odaberite zbirku:

Zbirka kamenih grbova i natpisa

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 30
Vrsta građe: najstariji građevni ostatak Korčule - dovratnik s pleternom ornamentikom, kameni natpisi, grbovi grada Korčule; grbovi korčulanskih zanatlija, cehova, plemstva i knezova; grbovi venecijanske republike; fragmenti crkve Sv. Petra
Teritorij: grad Korčula; otok Vrnik
Vremensko razdoblje: 2. st. - 18. st.
Materijal: kamen

Kameni natpisi svjedoci su povijesnih zbivanja u gradu i na otoku Korčuli. Neki od njih sačuvani su na povijesnim lokalitetima, a neki su pohranjeni u javnim i privatnim zbirkama. Natpisi u vlasništvu muzeja potječu od antičkog razdoblja do 17. st. Najstariji i najvrjedniji je Lumbarajska psefizma, iz 3. st. prije Krista čiji se original čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Istaknimo i latinski sepulklarni kasnonantički natpis iz 4.st. pronađen na otoku Vrniku koji govori o naseljenosti otoka u to doba te ulomak natpisa koji potvrđuje pripadnost Korčule hrvatsko-ugarskom kraljevstvu u 14. st. Korčula obiluje grbovima ugrađenim na tvrđavama, zidinama, crkvama, javnim zgradama, palačama i stambenim kućama. Natpisi i grbovi svjedoče o vremenu gradnje, obnove ili nadogradnje, bogatstvu naručitelja, zanimanjima korčulana, likovnom i klesarskom umijeću izvoditelja. Njihovo sustavno prikupljanje započelo je u Korčuli koncem 19.st. kada je oformljen gradski lapidarij. Natpisi, grbovi i ukrasi arhitekture tu izloženi danas su u vlasništvu Gradskog muzeja i Opatske riznice. Grbovi grada Korčule i državni simboli Venecije, grbovi biskupa i knezova, građanskih i plemićkih obitelji, zanatlija i obrtnika svjedoče povijesne prilike i društvenu strukturu zajednice. Potječu od 15.-18.st. Izrađeni su s više lli manje klesarskog umijeća sukladno stilskim obilježjima razdoblja u kojem su nastali. Cehovski i zanatski grbovi s obilježjima zanimanja - kovača i graditelja iz 16. i 18.st. priča su o povijesnim zanimanjima u Korčuli. Ističe se krunište bunara s grbom obitelji Andrijić preneseno iz rodne kuće znamenitog graditelja i kamenoklesara Marka Andrijića te obiteljski grb Kanavelića, U kontekstu heraldičke baštine hrvatskih gradova grad i otok Korčula zauzimaju istaknut položaj utemeljen na brojnosti, povijesnim i umjetničkim vrijednostima grbova. Kamena greda-ulomak oltarne pregrade s pleternim ukrasom-rad južnodalmatinske kamenoklesrske radionice iz 10-11. st. rijedak je materijalni dokaz o postojanju naselja na mjestu na kojem je podignut grad Korčula.