Odaberite zbirku:

Zbirka kamenih grbova i natpisa

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Marija Hajdić
Broj predmeta: 30
Vrsta građe: najstariji građevni ostatak Korčule - dovratnik s pleternom ornamentikom, kameni natpisi, grbovi grada Korčule; grbovi korčulanskih zanatlija, cehova, plemstva i knezova; grbovi venecijanske republike; fragmenti crkve Sv. Petra
Teritorij: grad Korčula, otok Vrnik
Vremensko razdoblje: 2. st. - 18. st.
Materijal: kamen

Zbirka kamenih grbova i natpisa predstavlja memoriju korčulanske povijesti zapisanu u kamenu. Kameni natpisi nastali su u razdoblju od 2. do 17. st. Najstariji među njima je ranokršćanski natpis, pronađen na obližnjem otoku Vrniku. Među najznačajnijim eksponatima zbirke i muzeja uopće ističe se kamena greda s pleternim ukrasom iz 10.–11. st., rad vrsne južnodalmatinske kamenoklesarske radionice i rijedak dokaz postojanja grada u tom vremenu.
Grad Korčula obiluje grbovima koji se nalaze na fasadama kula, zidina, javnih i privatnih zgrada. Grbovi Venecije, korčulanskih biskupa i knezova, plemićkih obitelji i zanatlija, nastali u razdoblju od 15. do 18. st., svjedočanstvo su izvrsnosti u obradi kamena korčulanskih majstora u raznim stilskim razdobljima i težnji naručitelja da iskažu moć, vlasništvo i istaknu svoje zasluge ističući ih kao izvanjsko obilježje na fasadama javnih i privatnih objekata. U Zbirci se ističe ulomak najstarijeg grba grada sa stoljetnim simbolima Korčule iz 15. st., grb kneza Zorzi Viara, zdenac s grbom Andrijića, grb Kanavelić, grbovi kovača i graditelja, grb grada Korčule iz 1717. g.
S prikupljanjem kamenih natpisa i grbova koji su preživjeli povijesna previranja, ratove i razaranja – slučajna ili namjerna, započelo se početkom 80-ih godina 19. st. Danas Zbirka grbova i kamenih spomenika, koja se kontinuirano obogaćivala i obogaćuje muzejskim predmetima, predstavlja kulturno dobro iznimne vrijednosti.