Odaberite zbirku:

Povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 52
Vrsta građe: povijesni crteži i grafike i katastarski planovi, povijesne zastave grada i kulturno- prosvjetnih društava, diplome pravnika i liječnika iz obitelji Arneri, Miloš i Ivanišević, numizmatika, stara gradska vrata Korčule, oružje: mačevi - skiavoni, sablja i jatagani iz 19. st., puške, pištolj iz Prvog svjetskog rata, medalje, popis stanovnika grada Korčule iz 1819. g.
Teritorij: grad Korčula
Vremensko razdoblje: 18. st. - 20. st.
Materijal: papir, metal, drvo

Povijesna zbirka Gradskog muzeja Korčule sastoji se od predmeta koji potječu od 16. do 20. st. Replika odredbe jedinstvenog spomenika pravne povijesti Statuta grada i otoka Korčule, povijesni prikazi grada i otoka, katastarski planovi grada Korčule, dokumenti o imovinskim odnosima za vrijeme Mletačke Republike i knjiga prepisa isprava iz vremena engleske uprave nad Korčulom 1813-1815., najstarija sačuvana zastava grada z 1901. kao i zastave kulturno-prosvjetnih društava koja su djelovala početkom 20 st., diplome pravnika i liječnika, numizmatika, stara gradska vrata Korčule, sablja i jatagani iz 19. st., medalje, popis stanovnika grada Korčule iz 1819., puške iz 19.st., pištolj iz razdoblja Prvog svjetskog rata svjedočanstvo su povijesnih događaja, povijesti naoružanja i obrane, urbanog razvoja i kulturnog života grada. Činjenice gradske povijesti osvjetljuju arhivske isprave, stari gradski pečat s prastarim simbolima grada – kulama i gradskim zaštitnikom Sv. Markom .
U 19. st. i 20. st. u Korčuli se osnivaju brojna, prosvjetna, sportska i humanitarna društva od kojih se posebno ističe Korčulansko pjevačko društvo „Sveta Cecilija“, najstarije Hrvatsko pjevačko društvo u Dalmaciji osnovano 1883. god. Osnivačka sjednica društva bila je u dvorani Općinske vijećnice, a sjedište društva bilo je u palači Gabrielis.O aktivnostima ovih društava i drugom prosvjetnom i kulturnom djelovanju Korčulana u prošlosti svjedoče muzejski predmeti koji pripadaju Povijesnoj zbirci Gradskog muzeja.