Odaberite zbirku:

Zbirka starih knjiga

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: knjižnica
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 468
Vrsta građe: knjige
Teritorij: Italija, Dubrovnik, Zadar, Korčula
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: papir

Bogatije korčulanske obitelji posjedovale su kućne biblioteke sadržane od rukopisa, prepisa knjiga i knjiga štampanih u hrvatskim i europskim kulturnim središtima. Knjige i rukopisi nastali od početka 17.st. do početka 20. st. pripadale su obiteljima Boschi, Dimitri, Fanris-Zannon, Andrijić, Tomović, Ivanišević. Sadržaji sačuvanih knjiga su raznoliki i svjedoče o interesu njihovih vlasnika. Uz one koje obuhvaćaju područja prava, religije (molitvenici, brevijari, životopisi svetaca, propovijedi, upute za vršenje crkvenih obreda), pomorstva, biologije, književnosti, filozofije,medicine, poljoprivrede, astonomije i opće kulture, tu su i rječnici - među kojima se ističe „Dizionario italiano, latino, illirico“ P. Ardelia della Bella iz 1728. tiskan u Veneciji, školski izvještaji, knjige s uputama za vođenje odvjetniče kancelarije i administraciju lokalne uprave. Na naročit način utjecale su na religiozni i svakodnevni javni i privatni život zajednice i pojedinca. Priključuje im se Statut Lastova, dokumenti koje je u Veneciji tiskao biskup Josip Kosirić povodom prepirke s Korčulanima u 18. st. te prigodne pjesme domaćih autora tiskane u 19. st. Knjige su štampane u Dubrovniku, Veneciji, Beču, Zadru, Vicenzi. Školujući se na europskim učilištima korčulanske knjižnice obogaćivali su i pojedinci koji su uglavnom u Italiji i Austriji stjecali zvanja svećenika, pravnika, liječnika, tehničkih crtača. Izumiranje pojedinih obitelji utjecalo je na očuvanost obiteljskih biblioteka. Očuvane su se one o kojima skrbe osviješteni nasljednici ili im je omogućena institucionalna skrb.