Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 209
Vrsta građe: grčka keramika iz Lumbarde, hidroarheološki nalazi (amfore, rimska keramika, spojnice rimskih sidara, čavli s potonulog broda), rimska tegula s pečatom, ulomci prethistorijske keramike, eneolitički kremeni noževi, koštane igle, kamena sječiva, ulomci sredsrednjovjekovne keramike
Teritorij: otok Korčula, otok Badija, otok Sutvara
Vremensko razdoblje: 6000 g. prije Krista - 8. st.
Materijal: razne vrste keramike, olovo, kamen, bronca, kost

Arheološka zbirka koja dokumentira najranija razdoblja života na otoku Korčuli, obuhvaća građu koja se može podijeliti u nekoliko skupina: 1. prethistorijske nalaze, 2. helenističke gnatia vaze i 3. hidroarheološke nalaze. Predmeti potječu s prethistorijskih, antičkih i kasnoantičkih arheoloških lokaliteta s obližnjeg otoka Badija, Vele Špilje u Veloj Luci, Lumbarde te područja stare korčulanske jezgre te hidroarheoloških lokaliteta u blizini otoka Korčule i poluotoka Pelješca. Među najznačajnije predmete u Zbirci ubrajamo eneolitička kremena sječiva, ulomke prethistorijske keramike, helenističke vaze, posebno glinenu vazu s reljefnim prikazom ritualnog kupanja iz 3. st. pr. Krista. Značaj grčke naseobine na području Lumbarde u 3. st. pr. Krista predstavljen je replikom kamenog natpisa iz 3. st. pr. Krista – psefizme – čiji se original čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Lumbardska psefizma pronađena je slučajno 1877.godine.
Prethistorijski nalazi iz Vele Špilje potječu iz više pretpovijesnih razdoblja. Obuhvaćaju ulomke keramike, koštane šiljke, školjke. U Veloj Špilji pronađen je velik broj koštanih alatki, igala, šila i dlijeta te kamenog i kremenog alata i oružja, keramičkog i koštanog nakita te golema količina keramike koja čini najveći dio nalaza. Među predmetima pronađenim u istraživanjima 1951. g. su i kamena kugla – prethistorijski čekić, četiri šiljka te fragmenti keramike iz više pretpovijesnih razdoblja. Prethistorijska sječiva i čekić potječu iz nekadašnjih privatnih zbirki u Korčuli. Eneolitički kremeni noževi pronađeni su na Badiji.
Na prostorima grčke kolonije u Lumbardi pronađene su Gnathia vaze raznolikih vrsta: amfore, skyposi, lkhytosi i oinoche. Potječu iz 4. st. pr. Krista.
Hidroarheološki nalazi u Zbirci poput najrazličitijih tipova amfora i rimskog posuđa, spojnica rimskih sidara, rimskih tegula, pronađeni na hidroarheološkim lokalitetima u blizini otoka Korčule i poluotoka Pelješca, potječu iz razdoblja od 1. st. pr. Krista do 6. st. Keramika, amfore, tegule i prečke sidra govore o razdoblju rimske dominacije nad ovim prostorima i prometnoj važnosti Pelješkog kanala kojim su učestalo plovili rimski trgovački i vojni brodovi.