Odaberite zbirku:

Kamenoklesarska zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 70
Vrsta građe: kamenoklesarski alati, pomagala i sprave, blok crvenog mramora, smuk - saonice za odvoz kamenih blokova, prezentacija vađenja kamena odlamanjem, skulptorski klesani ulomci i dijelovi korčulanskih palača – rad korčulanskih kamenoklesara, fotografije vrničkih kamenoloma, dokumenti
Teritorij: grad Korčula; Vrnik; Pavja Luka
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: kamen; metal; papir; čelik; drvo

Kamenoklesarski obrt javlja se u razdoblju rimske dominacije na ovom području čemu su svjedok antički kamenolomi na otocima u korčulanskom arhipelagu. S vremenom kamenoklesarstvo uz brodogradnju postaje temeljni zanat u Korčuli. Otok Korčula i obližnji otoci Vrnik, Kamenjak, Sutvara i Badija bogati su vrsnim kamenom vapnencem. Brojne građevine na Jadranskoj obali podignute su od korčulanskog kamena a izvozio se u Italiju (Ankona),Tursku (Carigrad) i SAD. Kamenoklesarski zanat na Korčuli se osobito razvija u 15. i 16. stoljeću. Tada u kamenoklesarskim radionicama djeluje niz izvrsnih majstora i naučnika. Najpoznatiji među njima bili su braća Andrijići, Pavlovići, Karlići, Pomenići... Korčulanski kamenoklesari i graditelji podigli su brojne vrijedne građevine u kulturnim središtima istočne obale Jadrana a radili su i u Italiji. Izloženi arhitektonski ulomci zajedno kamenoklesarskim alatom, fotografijama i dokumentima predstavljaju kamenarsku i kamenoklesrku baštinu Korčule. Tradicijski alati za ručnu oradu kamena (dlijeta, bat - mlat, macola - bezuba zubača, mlat - zubača – tajenta, mlat - zubača - martelina, mlat zubača – grafun, šiljak - puntarul, mlat - pikun, klinovi za odlamanje kamena), sanduk koji je služio za obradu kamena kao i druga pomagala i sprave, dokumenti i fotografije s motivima kamenoloma, kamenara i klesara omogućavaju uvid u opremu i način rada u kamenoklesarkim radionicama i kamenolomima. Vrnički i korčulanski vapnenac zahtijevao je poseban alat za vađenje i obradu. Stari kamenoklesari koristili su smuk - drvene saonice za prenošenje teških blokova kamena a komadom kamena s udubljenim kanalom i klinovima prikazana je tehnika vađenja kamena odlamanjem. Izložena je i ručna dizalica – krik, kao i blok crvenog mramora iz kamenoloma Pavja luka na Korčuli. Kameni ukrasi i ulomci srušenih i pregrađenih korčulanskih kuća potječu od 15. do 18. st. To su vješto klesani gotički i renesansni kapiteli, grede, ukrasni vijenci, okviri vrata i prozora, “škafe – umivaonici”, kamenice, nosači odrine. Omogućavaju uvid u dosege korčulanske kamenokleserke škole. Svjedok su stoljetne izrade kamenih predmeta svakodnevne upotrebe i prikaz opreme korčulanskih kuća a time i načina života. Ukrasna plastika potječe iz korčulanskog lapidarija oformljenog koncem 19.st. u atriju Gradske vijećnice. Uz kamene grbove i natpise tu su se sakupljali i ukrasni dijelovi ruševnih kuća ili su to slučajni nalazi prikupljeni nakon otvaranja muzeja.
Skladna urbana cjelina Korčule – njene crkve, palače, kuće, utvrde, trgovi, javni spomenici obiluju arhitektonskim ukrasima i najljepši su izraz korčulanske kamenoklesarske baštine.
Zbirci pripadaju i četiri okamine stare više milijuna godina slučajno pronađene u kamenolomima na otoku Korčuli u okolici Žrnova i na otoku Vrniku.