Odaberite zbirku:

Muzička zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Marija Hajdić
Broj predmeta: 920
Vrsta građe: instrumenti i notni zapisi: klavir Ivana Boschi - radionica Streicher-Stein, note od kraja 18. st. do 30-ih god. 20. st, rukopisni notni zapisi i djela štampana u Hrvatskoj, Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji: razni glazbeni oblici sakralne i svjetovne muzike za vokalnu i instrumentalnu interpretaciju
Teritorij: grad Korčula, Italija, Austrija, Velika Britanija
Vremensko razdoblje: 19. st., početak 20. st.
Materijal: drvo, papir