Odaberite zbirku:

Zbirka muzikalija

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: glazbena
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
Broj predmeta: 920
Vrsta građe: instrumenti i notni zapisi: klavir Ivana Boschi - radionica Streicher-Stein, note od kraja 18. st. do 30-ih god. 20. st., rukopisni notni zapisi i djela štampana u Hrvatskoj, Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji: razni glazbeni oblici sakralne i svjetovne muzike za vokalnu i instrumentalnu interpretaciju
Teritorij: grad Korčula, Dubrovnik, Zadar, Italija, Austrija, Velika Britanija
Vremensko razdoblje: 17. - 20. st.
Materijal: drvo, papir, bjelokost

Zbirka muzikalija čija građa većim dijelom potječe iz obitelji Boschi potvrđuje kako su pokretači glazbenog života Korčule u 19. st. Ivan i Stjepan Boschi svojom aktivnošću glazbenu kulturu Korčule približili dalmatinskim i europskim kulturnim sredinama, a u određenim segmentima glazbenog života Korčula je i prednjačila. Predmeti zbirke – rukopisni prijepisi i štampane note te klavir otkupljeni su od obitelji Boschi 1968. godine. Njihovi vlasnici poznavali su i interpretirali brojne glazbene oblike: polke, valcere, marševe, sonate, suvremene opere. Kao i onovremene društvene plesove izvodili su ih na klaviru, rogu, violini i flauti. Sačuvane kompozicije u rukopisu i tiskane dokumentiraju glazbeno stvaralaštvo Ivana Boschia u 19. st. Crkvena glazba zastupljena je notama za mise, brojnim sakralnim kompozicijama za orgulje i glas uz pratnju orgulja, litanijama, psalmima, himnama. Dio glazbenog arhiva dokumentira repertoar pjevačkog društva sv. Cecilija i Hrvatske općinske glazbe te glazbeno obrazovanje u korčulanskoj školi u 19. st. kada je u njoj kao učitelj glazbe djelovao Stijepo Boschi. Naročito je vrijedan klavir u vlasništvu Ivana Boschi, s izvornim elementima i tipkama od bjelokosti izrađen u Beču 1819. Jedan je od rijetkih glasovira ovog vremena sačuvanih u Hrvatskoj. Pločica od bjelokosti svjedoči kako je proizveden radionici Nannete Streicher –Stein, Beethovenove prijateljice koja je na njemu i svirala a u Korčulu je dopremljen 1839. godine. Njegov vlasnik, Ivan Boschi pratio je suvremenu glazbu, a osobito operu. Dopremom glazbala u Korčulu omogućeno je Ivanu Boschiu i njegovim potomcima da u salonu svoje palače interpretiraju raznovrsne glazbene oblike. Glazbena djela Ivan Boschi kupovao je i naručivao od nakladnika u svim većim evropskim centrima. Imena zapisana na notama svjedoče o velikom broju građana koji su pjesmom i sviranjem sudjelovali u glazbenom životu Korčule u 19. i 20. st.