Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: I. G. Kovačića 37
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/4834-551, 4834-553
Fax: 01/4834-553
E-mail:
Url: http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/hrv...

Otvoreno za posjetitelje

za trajanja izložbi: svakog dana 11 - 18 h
državnim praznikom zatvoreno

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - umjetnički
Djelokrug: državni
Osnivač: država, HAZU
Godina osnutka: 1994.
U sastavu: HAZU
Ravnatelj: mr. sc. Dubravka Kisić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti)