Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Samostan i provincijalat franjevaca konventualaca
Nadležna osoba: o. Ivan Poleto, gvardijan
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, Samostan i provincijalat franjevaca konventualaca

Adresa

Ulica i broj / grad: Sveti Duh 31
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/3771-888; 01/3771-444
Fax: 01/3773-754
E-mail: ofmconv@ofmconv.hr
Url: www.ofmconv.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=79

Otvoreno za posjetitelje


Opis

U samostanu se čuvaju slike, crkveno ruho i liturgijsko posuđe. Od slika se posebno ističu mali portret starca s bijelim ovratnikom, barokna Bogorodica sućutna i portret pape Klementa XIV. Od crkvenog posuđa tu su kaleži iz 16.-19. st. Vrijedni su i relikvijari sv. Antuna Padovanskog, sv. Klare i sv. Franje Asiškog. U samostanu se nalazi i zbirka crkvenog ruha. Arhiv provincije dijelom je prebačen s Cresa i sadržava akte koji potječu još od 1536. g. Iz Cresa je prenesen i dio biblioteke s nekim raritetima crkvenih knjiga na glagoljici i latinici, napisanih ikavicom, ali i djela poput Aristotelove Retorike s komentarima na latinskome iz 1544. g., tiskane u Veneciji.

Zadnje ažuriranje

25.2.2013.