Odaberite zbirku:

Pretpovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Mira Pavletić
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: keramičko posuđe, metalno oružje, alatke od kremena i kosti
Teritorij: Brijuni
Vremensko razdoblje: neolitik, eneolitik, brončano doba
Materijal: keramika, kamen, kremen, kost, metal

Prapovijesna zbirka sadržava nalaze od terakote, kosti i kamena iz poluzemuničkog naselja u uvali Javorika (mlađe kameno i bakreno doba) te brončanodobnog naselja na brdu Gradina koji odražavaju način života pretpovijesnih stanovnika na otoku.