Odaberite zbirku:

Zbirka crteža, grafika i minijatura

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Slaven Perović
Broj predmeta: 171
Vrsta građe: crteži, grafike i minijature
Teritorij: Europa i Azija
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: crtačke tehnike na papiru, tempera na pergamentu
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=55