Odaberite zbirku:

Zbirka crteža, grafika i minijatura

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: grafika
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: Slaven Perović
Broj predmeta: 171
Vrsta građe: crteži, grafike i minijature
Teritorij: Europa i Azija
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: crtačke tehnike na papiru, tempera na pergamentu
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=55

Zbirka crteža, grafika i minijatura pruža profilirani presjek europskih škola od 16. do 20. st. Italija je zastupljena djelima koja pripadaju firentinskom, parmskom i lombardskom manirizmu, baroknom razdoblju 17. i 18. st. 17. kao i mletačkom ottocentu ("Antička glava" Agnola Bronzina iz 16. st., "Braća prodaju Josipa trgovcima" Gianbattiste Beinaschija iz 17. st., "Pokolj nevine djece" i "Igra loptom" Francesca la Marre s kraja 18. st., "Galantna scena" Francesca Guardija iz 18. st. i dr.). Francuski crteži nastali su u razdoblju od baroknog klasicizma, rococoa i neo-klasicizma do različitih stilskih strujanja 19. i ranog 20. st. Među njima ističu se crtež Claudea Lorraina, Charlesa Le Bruna ("Pastir", 1642/1643.) Jean-Baptistea Oudryja (crtež s motivom ptica, 18. st.), Jean-Baptistea Greuzea ("Gatalica", kraj 18. st.), Théodorea Gericaulta, Henria Lehmanna, Jeana Vebera, Jean-Louisa Foraina. Njemačka umjetnost je zastupljena grafikom Ludwiga Kruga, crtežom Alfreda Rethela ("Dvorac Eltz"), Heinricha Theodora Wehlea ("Krajolik)", a flamanska crtežima pripisanim Jacobu Jordaensu, Th. van Thuldenui dr. Postoji i skupina španjolskih radova među kojima se ističe skupina od 23 crteža rađenih sangvinom, pripisanih Goyi.
U zbirci su zastupljene gotovo sve crtačke tehnike i gotovo sve vrste crteža. Predrenesansni period zastupljen je iluminacijama na pergamentu nastalim u Češkoj, Engleskoj i Francuskoj u 14. st. Osim pretežitog broja europskih crteža, u zbirci se čuvaju i armenske "Kanonske tablice" i "Euzebijevo pismo" koje je nacrtao armenski sitnoslikar Zakarija Ahtamarci 1358. g., a "Svitak pahpanak ili hmail" nastao je također u Armeniji 1721. g. Iz 19. st. potječu perzijski crteži nastali za vrijeme vladavin dinastije Qajar, a vrlo je vrijedna i bilježnica s akvareliranim crtežima kineskog majstora Zhou Pei Chuna nastala početkom 20. st.