Odaberite zbirku:

Zbirka europske skulpture

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: skulptura
Voditelj: Bruno Šeper
Broj predmeta: 220
Vrsta građe: skulpture, reljefi
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 6. st. - 20. st.
Materijal: mramor, bronca, drvo, kamen, keramika, majolika
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=44

Zbirka europske skulpture raznorodna je kako tematikom i materijalima, tako i vremenu u kojem su pojedina djela nastala i zemljama iz kojih potječu. Najstariji kipovi su iz predromanike i romanike, a značajnu skupinu čine kipovi iz razdoblja gotike. Brojem su najbolje zastupljena djela renesanse 16. st. i baroka 17. i 18. st. a manju skupinu čine djela 19. i ranog 20. stoljeća.
Najveći broj kipova potječe iz Italije, Francuske, Španjolske, Njemačke i Engleske. Izrađeni su u bronci, drvu, kamenu, alabasteru, srebru, terakoti, majolici. Uz stanovit broj reljefa, među kojima je i skupina plaketa i medalja, većina kipova samostalne su figure. Po tematici prevladavaju motivi kršćanske ikonografije, ima ih mitološkihi alegorijskih, ali i svjetovnih (portreti careva i umjetnika), portretnih poprsja te znatan broj figura životinja. Među značajnijim primjercima valja izdvojiti kip „Sv. Avitusa“ (Burgundija, poč. 6. st.), biskupa iz Vienne, zatim nekoliko engleskih romaničkih kipova iz 12. st.: „Glava Krista“, „Glava kralja“, „Glava kraljice“, „Sedes Sapientiae“. Gotičko kiparstvo, izrađeno u drvu i kamenu, čini značajan segment zbirke, na primjer: „Bogorodica s Djetetom“ (Sjeverna Francuska, 14. st.), „Bogorodica s Djetetom“ (Salzburg, kraj 15. st.) pokatuju već razvijeni humanizam gotičkog izraza. Neke figure odlikuje izduženost i naglašena „S“-linija, neke složenost nabora odjeće. Česta gotička tema „Bogorodice s mrtvim Kristom na koljenima“, prizor jakih emocija, vidljiv je na nizozemskoj (ATM 1288). Zanimljive su i dvije skupine „Sv. Ane Samotreće“, ikonografskog motiva karakterističnog za prijelaz 15. u 16. st. na Sjeveru, a području stare Nizozemske pripadaju i „Pietà“ i „Arkanđeo Gabrijel s anđelima“ (Flandrija, 2. trećina 15. st.), jedan među najvrednijim kipovima zbirke.
Renesansno kiparstvo, posebice talijansko, sadrži veći broj portretnih poprsja izuzetne kakvoće, a i radovi su velikih majstora toga vremena (Andrea del Verrocchio, Desiderio da Settignano, Filarete). U radionici poznate obitelji Della Robbia nastala su „Dva klečeća anđela-svijećnjaka“. Najbrojnija skupina (oko 40 predmeta) renesansnog kiparstva brončani su kipovi malog formata, tzv. „male bronce“, vrsne kakvoće, nastali po uzoru na antiku. Bili su popularni i značajni u širenju renesanse iz Italije u ostale europske zemlje, kako to pokazuje statueta „Kleopatrina smrt“ (Augsburgt, 1530. g.). Manirističko i barokno kiparstvo zastupljeno je uglavnom kipovima manjeg formata izrađenim od bronce i drva, među kojima ima rariteta (drveni „Heraklo Farnese“, Firenca, 16. st., „Raspeti Krist“ od polikromiranog drva pripisan El Grecu). Barokna skulptura zastupljena je kvalitetnim kipovima iz prve polovine 17. st. kojima su autori Pietro Tacca ("Dva roba"), Georg Petel („Sv. Sebastijan“), François Duquesnoy („Krist kao dječak“) uz veći broj kipova iz istoga razdoblja nepoznatih autora. Rococo i neoklasicizam zastupljeni su većim mnoštvom malnjih, razigranijih kipova i reljefa, kao što su dva reljefa francuskog kipara Clodiona ili njegova kruga, poprsje „Jean-Jacques Rousseau“ Jean-Antoinea Houdona te figura „Razigrani konj“ (ATM 1296) Guillaumea Coustoua. Moderna europska skulptura (kraj 19.-20. st.) zastupljena je s desetak djela, kojih su autori Medardo Rosso, Louis Tuaillon, Georg Kolbe, Constantin Meunier, Renée Sintenis.