Odaberite zbirku:

Zbirka bjelokosti

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 119
Vrsta građe: statuete, reljefi, kutije, kućni oltari, pikstide, olifanti, korice za mač, žetoni za društvene igre
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 4. st. - 20. st.
Materijal: slonovača, rog morža, kosti domaćih životinja
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=45