Odaberite zbirku:

Zbirka bjelokosti

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 119
Vrsta građe: statuete, reljefi, kutije, kućni oltari, pikstide, olifanti, korice za mač, žetoni za društvene igre
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 4. st. - 20. st.
Materijal: slonovača, rog morža, kosti domaćih životinja
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=45

Zbirka bjelokosti sadrži predmete koji su pretežito izrađeni od slonovače, no zastupljeni su i drugi materijali kao što su kost, morževa kljova, školjka (perlmuter). Predmeti su raznovrsni prema namjeni tako da u zbirci nalazimo kutije, skulpture u punoj plastici, reljefne pločice, mužar, pikside, pehare, privjeske, žetone, ručice štapa, ukrasnu iglu, kuglice za igre, medaljone, lovačke rogove, sablje, žezla, šahovske figure. Niz reljefnih pločica, samostalnih ili montiranih u triptihe kućnih oltarića, pretežno je sakralne tematike, a ima ih i s portretnim prikazima. Što se tiče datacije, predmeti pripadaju različitim povijesno-stilskim razdobljima od 9. do 20. st. i pripadaju uglavnom europskoj kulturnoj tradiciji. Predromanička "Kutija" iz 10. st. (kadšto datirana i u 9. st.), nastala vjerojatno na području Sjeverne Italije, pokazuje još odlike bizantskog ornamentiranja grančicama akanta. Od ranih komada valja spomenuti i dva žetona za igru iz 11. st., a iz razdoblja razvijene romanike 12. st. kutiju, figuralnu "Ručicu štapa", a iz prijelaznog romaničko-gotičkog 13. st. "Piksidu", "Kutiju s poklopcem" i dr. S početka 14. st. je "Reljef s prikazom sv. Pavla", a remek-djelo razvijene gotike 14. st. je "Lovački rog", bogato dekoriran biljnim viticama i lovačkim prizorima nastao sredinom 14. st. u Engleskoj. U 14. st. nastala su još i druga vrhunska ostvarenja: francuske reljefne pločice, francuska statueta "Bogorodica s Djetetom", statueta "Bl. Djevice Marije s Djetetom", reljefne pločice s novozavjetnim temama. Razdoblje renesanse 16. st. jednako je dobro zastupljeno "Poprsjem muškarca" Contrada Meita, s dvijema reljefnim pločicama s temom Adama i Eve kipara Christofera Angermaira, reljefno ukrašenim lovačkim rogovima. Iz baroknog trazdoblja 17. i 18. st. potječu skulpturalna grupa "Krist i sv. Ivan Krstitelj kao dječaci" Georga Petela, dvije reljefne pločice s portretima Louisa XIV, izrezbareni flamanski "Pehar". Devetnaesto stoljeće zastupljeno je s nekoliko vrijednih neo-stilskih predmeta.