Odaberite zbirku:

Zbirka keramike i porculana

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Voditelj: Milica Japundžić
Broj predmeta: 300
Vrsta građe: umjetnički oblikovani ukrasni i upotrebni predmeti
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: keramika, porculan
URL: http://212.92.192.147/zbirke.mimara.hr.local/default.aspx?id=47

Zbirka keramike i porculana sadrži različite vrste posuda i figurica od keramike i porculana nastale većinom u razdoblju od 18. do 20. st. U skupini predmeta od fajanse ističu se oni s početka 18. st. nastali pod utjecajem dalekoistočnoga porculana poput „Tanjura“ iz Frankfurta koji oponaša kineski porculan Kraak te „Tanjura“ i „Vaze za tulipane“ iz radionica Delfta oslikanih motivima izvedenim iz porculana Imari u kobaltnoplavoj i crvenoj boji s pozlatom. Među predmetima od keramike iz 18. st. nalazi se skupina francuske fajanse višebojno oslikana prema predlošcima s europskim motivima, većinom cvijećem i genre prizorima. Najljepši primjer toga tipa oslika su fino izrađeni minijaturni višebojni krajolici na „Servisu za kavu“ iz Sceauxa, dok „Zdjela za juhu“ ima za Rouen tipičan središnji motiv roga obilja s cvijećem.
Zbirka sadrži i primjerke ranog porculana iz Meissena većinom šalica, tanjura i dijelova servisa u grimiznom tonskom osliku ili višebojnom osliku. Među predmetima od porculana iz Meissena skladnim oblikovanjem u malom formatu i preciznim slikanjem višebojnh detalja ističe se figurica „Dječak sa šeširom od kupusova lista“ nastala oko 1740. g., rad najpoznatijeg majstora oblikovanja porculanskih figurica J. J. Kändlera. Iz razdoblja 18. st. u zbirci su zastupljene i dvije rane posude u fajansi manufakture iz Höchsta, ukrašene slikama krajolika prema predlošcima s grafičkih listova te djelomično sačuvani veliki „Porculanski servis za jelo“ nastao oko 1770. g. iz manufakture Fürstenberga.
Među brojnim primjercima keramike i porculana iz 19. st. ističu se dijelovi porculanskih servisa iz Berlina i oslici njemačke dekoraterke Helene Wolfschon na industrijskom porculanu iz Meissena s kraja 19. st. Zbirka posjeduje i vrijednu skupinu djela velikih francuskih keramičara Théodorea Decka, Emilea Decoeura, Augustea Delaherchea i Raoula Lachenala, većinom posuda, nastalih potkraj 19. st. i u prvoj polovici 20. st. u stilovima art nouveau i art deco.