Odaberite zbirku:

Pretpovijesna zbirka Osor

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Zrinka Ettinger Starčić
Broj predmeta: 1500
Vrsta građe: konglomerati, predmeti od kosti i rogovlja, ulomci keramike, kamenog i metalnog oruđa i oružja, nakit
Teritorij: Osor i okolica
Vremensko razdoblje: pretpovijest
Materijal: keramika, metal, kamen, kost, rog