Odaberite zbirku:

Antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Zrinka Ettinger Starčić
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: arheološka građa: keramika, kamen, kost, metal, jantar
Vremensko razdoblje: antika
Materijal: keramika, kamen, kost, metal, jantar