Odaberite zbirku:

Novovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasminka Ćus-Rukonić
Broj predmeta: 17
Vrsta građe: predmeti od stakla i keramike, kameni ulomci
Teritorij: grad Mali Lošinj
Vremensko razdoblje: 16. st. - 19. st.
Materijal: staklo, keramika, kamen

Zbirka sadrži uglavnom fragmente posuđa i predmeta za svakodnevnu uporabu.