Odaberite zbirku:

Zbirka predmeta tradicijskog domaćinstva i tekstila

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Marijana Dlačić
Broj predmeta: 101
Vrsta građe: predmeti svakodnevne uporabe, nošnje
Teritorij: grad Mali Lošinj
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: keramika, metal, drvo, tkanina

Zbirka uglavnom sadrži dijelove nošnji lošinjskog otočja. Osim toga sadrži i posuđe te tradicionalna glazbala.