Odaberite zbirku:

Novovjekovna zbirka (Osor)

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasminka Ćus-Rukonić
Broj predmeta: 98
Vrsta građe: keramika, metal, kamen
Teritorij: Osor i okolica
Vremensko razdoblje: 16. st. - 19. st.
Materijal: keramika, metal, kamen

Novovjekovna zbirka sadrži predmete za svakodnevnu uporabu