Odaberite zbirku:

Zbirka fotografija i fotografskog pribora

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: fotografska
Voditelj: Vedrana Gunjača Gašparac
Broj predmeta: 4295
Vrsta građe: fotografije, fotografski albumi, fotoaparati, fotografska oprema
Teritorij: Sinj i Cetinske krajina
Vremensko razdoblje: 19. 20. i 21. st.
Materijal: papir, koža, plastika
URL: http://www.mck-sinj.hr/zbirke-i-fondovi/item/10-zbirka-fotografija-i-fotografskog-pribora

Zbirka fotografija i fotografskog pribora sadrži 3526 predmeta koji pripadaju vremenskom razdoblju dr. pol. 19. i 20. stoljeća. U Zbirci je bio puno veći broj fotografija (4980 fotografija) koje su zbog sadržaja (razna muzejska događanja, muzejska građa) prebačene u sekundarni fond Muzeja Cetinske krajine – fototeku i utvrđen je konačan broj građe 3526 predmeta. Zbirka posjeduje fotografije raznolikog sadržaja, javna događanja iz političkog, gospodarskog i kulturnog života u Sinju i okolnim mjestima u Cetinskoj krajini. Najstarije fotografije u Zbirci su portreti sinjske obitelji Grabovac iz 1879. godine. Unutar zbirke posebnu cjelinu čine fotografije iz Drugog svjetskog rata kao što su razne skupine istaknutih partizana, borci Desete dalmatinske brigade, borci Cetinske brigade, portreti narodnih heroja i palih boraca, fotodokumentacija strijeljanja pripadnika Prvog splitskog partizanskog odreda u Sinju 1941. godine, eshumacija streljanih partizana 1943. godine, proslava Dana Nezavisne države Hrvatske u Sinju 1944. godine. Značajne su fotografije iz poslijeratnog razdoblja, fotoalbumi s fotografijama spomen obilježja iz Drugog svjetskog rata. Vrijedna građa su fotografije s motivima pojedinih javnih i privatnih zgrada, trgova, parkova, mostova u Sinju i okolici, fotografije raznih promocija znanstvenih časopisa, knjiga, inicijativnih sastanaka, fotografije natpisnih ploča ulica, škola, fotografije raznih obljetnica, proslava, godišnjih skupština, fotografije umjetničkih slika koje se čuvaju u crkvenim i privatnim zbirkama u Sinju. Zbirka sadrži raznovrsnu fotografsku opremu i pribor.