Odaberite zbirku:

Zbirka dokumenata

Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Vedrana Gunjača Gašparac
Broj predmeta: 1507
Vrsta građe: dokumenti (spomen list, prigodnica, nacrti, priznanice, dopisi, okružnice, odredbe, proglasi, naputci, popratnice, nalozi, zapisi, pisma, objave, presude)
Teritorij: Sinj i Cetinska krajina
Vremensko razdoblje: 19. st. i 20. st.
Materijal: papir
URL: http://www.mck-sinj.hr/zbirke-i-fondovi/zbirka-dokumenata

Zbirka dokumenata sastoji se od 798 predmeta. Sadržaj zbirke sadrži raznoliku dokumentarnu građu od 19. st. do danas. Okosnicu zbirke čini građa koja se odnosi na II. svjetski rat, prikupljena većim dijelom u dr. pol. 20. stoljeća kada je osnovan Muzej Cetinske krajine.
Vrijedan dio zbirke čini tiskana i dokumentarna građa koja ilustrira razne događaje političkih institucija, društveno-humanitarnih, kulturnih i trgovačkih organizacija iz prve pol. 20. st. (međuratno razdoblje) i iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Najzastupljeniji su razni dokumenti - dopisi među seoskim, mjesnim, općinskim i kotarskim Narodnooslobodilačkim odborima, okružnice, potražnice, dopisi, potvrde, nalozi, proglasi, naputci, zapisi, te mjesečna izvješća. Vrijedni su dokumenti u zbirci spomen list izdan 1838. godine povodom trčanja svečane Alke u čast saskog kralja Friedricha Augusta II i prigodnica u čast dolaska austrijskog nadvojvode Franje Karla u Sinj 22. listopada 1842. godine.
U zbirci je vrijedno izdvojiti originalnu arhitektonsko-građevinsku projektnu dokumentaciju Režije duhana u Sinju iz 1894. godine, izrađenu u Beču (prostorni planovi, situacije, tlocrti, presjeci, fasade i drugi nacrti).