Odaberite zbirku:

Zbirka dokumenata

Vrsta zbirke: dokumentarna
Voditelj: Vedrana Gunjača Gašparac
Broj predmeta: 952
Vrsta građe: razni dokumenti - dopisi, okružnice, potražnice, dopisi, potvrde, nalozi, proglasi, naputci, zapisi, te mjesečna izvješća
Teritorij: Sinj – Cetinska krajina
Vremensko razdoblje: 19. st. i 20. st.
Materijal: papir

Sadržaj zbirke obuhvaća raznoliku dokumentarnu građu od 19. st. do danas. Okosnicu zbirke čini građa koja se odnosi na II. svjetski rat, prikupljena većim dijelom u dr. pol. 20. stoljeća kada je osnovan Muzej Cetinske krajine - Sinj. Vrijedan dio zbirke čini tiskana i dokumentarna građa koja ilustrira razne događaje političkih institucija, društveno-humanitarnih, kulturnih i trgovačkih organizacija iz prve pol. 20. st. (međuratno razdoblje) i iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Najzastupljeniji su razni dokumenti - dopisi, okružnice, potražnice, dopisi, potvrde, nalozi, proglasi, naputci, zapisi, te mjesečna izvješća. Vrijedni su dokumenti u zbirci spomen list izdan 1838. godine povodom trčanja svečane Alke u čast saskog kralja Friedricha Augusta II i prigodnica u čast dolaska austrijskog nadvojvode Franje Karla u Sinj 22. listopada 1842. godine. U zbirci je vrijedno izdvojiti originalnu arhitektonsko-građevinsku projektnu dokumentaciju Režije duhana u Sinju iz 1894. godine, izrađenu u Beču (prostorni planovi, situacije, tlocrti, presjeci, fasade i drugi nacrti).