Odaberite zbirku:

Prirodoslovna zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Vrsta zbirke: geološko-paleontološka
Vrsta zbirke: mineraloško-petrografska
Voditelj: Anita Librenjak
Broj predmeta: 324
Vrsta građe: fosili, minerali, stijene, fosilni biljni otisci
Teritorij: Sinj i Cetinska krajina
Vremensko razdoblje: mezozoik, kenozoik
Materijal: vapnenac, kremen, dolomit, gips, bitumen, kalcit, oniks, flourit, tufit, hematit, kremen, azbest, uljni škriljac, bentonit, limonit, lapor, organski materijal
URL: http://www.mck-sinj.hr/zbirke-i-fondovi/prirodoslovna-zbirka

Prirodoslovnu zbirku sačinjavaju 324 predmeta koji su uglavnom prikupljeni terenskim obilascima prvog ravnatelja Muzeja Cetinske krajine prof. Ante Vuletića 70-ih godina XX. stoljeća. Građa ove skromne ali vrijedne zbirke najvećim dijelom potječe s raznih lokaliteta u Cetinskoj krajini (Ruduša-Sinj, Glavice, Brnaze, Karakašica, Suhač, Lučane, Zelovo, Krinj, Bajagić, Peruća, Maovice, Vrlika, Gljev, Koljani, Dabar, Bitelić, Obrovac, Jabuka, Ruda, Strmendolac). U prirodoslovnoj zbirci pohranjeno je 149 primjeraka fosila. Najzastupljeniji su primjerci razdoblja srednjeg trijasa (anizika) stari 230 milijuna godina. Zbirka sadrži 151 primjeraka najučestalijih minerala i stijena u prirodi s područja Cetinske krajine. U zbirci je vrijedno izdvojiti fosilne ostatke mastodonta (zubi mastodonta) koji su pronađeni na predjelu Ruduša u Sinju.