Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: Nada Avsec
Broj predmeta: 55
Vrsta građe: umjetnička djela (slike i skulpture)
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: platno, papir, slama, lesonit, pleksiglas, bronca, staklo, drvo

U Likovnoj zbirci izložena su likovna djela umjetnika koji su skupno ili samostalno izlagali u Muzeju Gacke, poput I. Lovrenčića, S. Golca, V. Gecana, S. Sikirice, te likovna djela otočkog slikara Željka Barkovića - Barkana (1952. – 2002.). Barković se slikarstvom bavio cijeli život, a ono se temelji na motivima nadnaravnog i nedokučivog te djeluje nadrealistički. Likovna se zbirka i dalje dopunjuje radovima autora koji izlažu u Učilištu.