Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Tea Rosić
Broj predmeta: 245
Vrsta građe: keramičke posude, amfore, antička građevinska keramika, svijetiljke, nakit, stakleni recipijenti, antički novac
Teritorij: grad Crikvenica, Vinodolska dolina
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika, srednji vijek
Materijal: kamen, metal, keramika i staklo