Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Magistratska 25
49000 Krapina
Županija: Krapinsko-zagorska županija
Tel: 049/370-810
Fax: 049/371-821
E-mail:

Otvoreno za posjetitelje

Muzej nema stalni postav

Opći podaci

Status: C
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1952.
U sastavu: Pučko otvoreno učilište Krapina
Ravnatelj: v.d. Vesna Kunštek