Odaberite zbirku:

Likovna zbirka (pohrana)

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 37
Vrsta građe: drvene skulpture, rad lokalnog majstora Josipa Hrestaka iz Pregrade
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: drvo