Odaberite zbirku:

Kulturno-povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Marina Lambaša
Broj predmeta: 2101
Vrsta građe: slika, skulptura, naještaj, liturgijski predmeti, kameni ulomci
Teritorij: Šibenik i okolica
Vremensko razdoblje: od 11. st. do danas
Materijal: papir, platno, metal, kamen, drvo