Karta - google Novosti
  • 20.04.2016 / Muzej grada Umaga, Trg sv. Martina 1, 52470 Umag - izložba / Umaški fotoalbum

Poslanje muzeja

Muzej grada Umaga kao viziju ima kontinuiranu skrb za kulturnu baštinu u okviru zajednice Grada Umaga. Razvijanje projekata očuvanja, valorizacije  i prezentacije kulturne baštine kao dio projekata od strateškog interesa za Grad Umag. Odgovornost muzejske djelatnosti u suvremeno društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okuženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)
Ostale adrese: - E. Miloša 24 (ured)
52470 Umag (Umago)
- Kulturna info točka "Sveti Rok" - Trg Marije i Line
52470 Umag (Umago)
Županija: Istarska županija
E-mail:
Url: http://www.mgu-mcu.hr

Otvoreno za posjetitelje

- Zatvoreno od studenog do travnja zbog radova na renoviranju i restauraciji muzejske zgrade

- Radno vrijeme (promijenjivo ovisno o izložbi i periodu godine):
utorak - subota 10 - 13
četvrtak - subota 18 - 21
nedjelja 10-14
ponedjeljak zatvoreno

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 2000.
Ravnatelj: Biljana Bojić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - knjižnicu (dostupna stručnjacima; voditelj: Barbara Crnobori)