Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Muzej grada Umaga kao viziju ima kontinuiranu skrb za kulturnu baštinu u okviru zajednice Grada Umaga. Razvijanje projekata očuvanja, valorizacije  i prezentacije kulturne baštine kao dio projekata od strateškog interesa za Grad Umag. Odgovornost muzejske djelatnosti u suvremeno društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okuženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)
Ostale adrese: - Tribje 2 (ured - kabinet)
52470 Umag (Umago)
- Trg sv. Mihaela (radionica)
52470 Umag (Umago)
Županija: Istarska županija
Tel: 052/720-386, 098-440-691
Fax: 052/720-385
E-mail:
Url: http://www.mgu-mcu.hr

Otvoreno za posjetitelje

zatvoreno zbog preuređenja osim u periodu od lipnja do rujna otvoreno od 10 - 13 i 17 - 21

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 2000.
Ravnatelj: Biljana Bojić, v.d.

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - knjižnicu (dostupna stručnjacima; voditelj: Barbara Crnobori)