Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Demetrova 3
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/4851-363 (Muzej grada Zagreba)
E-mail:
Url: http://www.mgz.hr/hr/zbirke/zbirka-dr-ivana-rib...

Otvoreno za posjetitelje

srijeda: 11 - 17 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: muzejska zbirka - memorijalni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1976.
U sastavu: Muzej grada Zagreba
Ravnatelj: Vinko Ivić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav