Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Mesnička 15/II
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/4851-358 (Muzej grada Zagreba)
E-mail:
Url: http://www.mgz.hr/hr/zbirke/zbirka-margite-i-ru...

Otvoreno za posjetitelje

zatvoreno za javnost

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - memorijalni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1989.
U sastavu: Muzej grada Zagreba
Ravnatelj: {0}