Odaberite zbirku:

Zbirka seoskog gospodarstva

Vrsta zbirke: etnografska
Broj predmeta: 265
Vrsta građe: drvene i metalne sprave i oruđa za obradu zemlje; oruđe za košnju; oruđe za vršidbu, pripremu i preradu žitarica; zaprežna oprema i prijevozna sredstva; spremnice za žito; sprave i oruđa koja se koriste u vinogradarstvu i voćarstvu; predmeti koji su se koristili za uzgoj svinja, goveda, konja i pčela
Teritorij: Međimurje
Vremensko razdoblje: kraj 19. st. i prva polovica 20. st.
Materijal: drvo, metal, slama
URL: http://mmc.hr/zbirka-seoskog-gospodarstva/

Zbirka predmeta vezanih za izradu tekstila sadrži uporabne predmete, pomagala i sprave koji su bili korišteni u nekadašnjim seoskim kućanstvima u Međimurju od kraja 19. do sredine 20. stoljeća za preradu lana i konoplje i proizvodnju tekstila. U zbirci se nalaze predmeti koji su se koristili u različito doba godine za različite vrste poslova. Neke od predmeta ljudi su izrađivali sami, a neke su nabavljali od lokalnih majstora. Većina predmeta je drvena te se na nekima vidi umjetnički izraz lokalnih rukotvoraca. Lan se sijao u proljeće, a čupao nakon sjenokoše i žetve. Prvi proces prerade je čišćenje i omekšavanje stabljike kako bi se došlo do vlakana. Za to su se koristili drveni grebeni, drvene stupe, trlice i željezni grebeni za češljanje. Nakon prvog procesa, dobije se povjesmo koje se sprema. Žene su prerađivale lan i konoplju te zimi prele. Prelo se pomoću preslice i kolovrata, pređa se namatala pomoću motovila i vitla, klupka su se nosila tkalcu. Tkalci su u Međimurju bili muškarci te je to bio poluprofesionalni zanat. Kako se u prvoj polovici 20. stoljeća počinju napuštati tradicionalni materijali, a nakon II. svjetskog rata počinje razvijati tekstilna industrija s naglaskom na umjetne materijale, predmeti iz Zbirke svjedoče o umijećima, vještini i načinu privređivanja u Međimurju.