Odaberite zbirku:

Geološko-paleontološka zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Voditelj: Sanja Vidović
Broj predmeta: 2365
Vrsta građe: fosilni beskralješnjaci, fosilni kralješnjaci, fosilne biljke
Teritorij: Hrvatska, svijet
Vremensko razdoblje: od ordovicija do holocena
Materijal: fosilni
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=3525&lang=hr

Geološko-paleontološka zbirka okuplja građu u Zbirci fosilnih beskralješnjaka, Zbirci fosilnih kralješnjaka i Paleobotaničkoj zbirci, te predstavlja najvrjedniju i najbrojniju cjelinu.
U Zbirci fosilnih beskralješnjaka najzastupljeniji su primjerci iz razdoblja tercijara, naročito neogena Hrvatske, koji su živjeli prije 24 do 2 milijuna godina. Predstavnici starijih i mlađih geoloških razdoblja zastupljeni su u manjem broju pojedinačnim primjercima. Unutar Zbirke kao cjeline izdvajaju se Zbirka beskralješnjaka neogena sjeverne Hrvatske, Zbirka rudista gornje krede otoka Brača i Medvednice, Zbirka beskralješnjaka badena Krndije, Zbirka pontskih školjkaša Suhopolja, Zbirka mekušaca pliocena Beočina i Zbirka jurskih glavonožaca Greben planine.
Zbirka fosilnih kralješnjaka, odnosno pleistocenske faune najbrojnija je. Sadržava primjerke miocenskih riba i nekoliko tisuća osteoloških ostataka ledenodobnih sisavaca, mamuta, jelena, bizona, konja, goveda koji su izumrli prije desetak do petnaest tisuća godina.
Paleobotaničku zbirku čine biljni otisci.