Karta - google Novosti

Poslanje muzeja

Muzej Turopolja je ustanova koja prikuplja, čuva, dokumentira, proučava i daje na uvid javnosti predmete, činjenice i podatke o Turopolju, Pokuplju, Posavini i Vukomeričkim goricama, te na taj način služi zajednici kao spomenik povijesti ovoga kraja.
Glavna je zadaća Muzeja Turopolja da unapređuje i rasprostranjuje opće znanje o duhovnoj, društvenoj i materijalnoj kulturi, te kulturnoj, društvenoj i političkoj povijesti kraja, a sav prikupljen materijal da čuva podijeljen u zbirke etnografskog, arheološkog, kulturno - povijesnog, dokumentarnog i arhivskog materijala.
Kroz svoj rad i djelovanje u društvu Muzej Turopolja teži poticanju posjetitelja da gaje pozitivan odnos prema nasljeđu i da, u skladu s takvim odnosom i svojim mogućnostima, djeluju na očuvanju duhovnih i materijalnih svjedočanstava prošlih vremena.
Osnovan 1960. godine kao Zavičajni Muzej zadužen za područje Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih gorica, svojim smještajem u zgradi bivšeg sjedišta Plemenite općine Turopolje predstavlja neraskidivu poveznicu između prošlosti i sadašnjosti.
Muzej organizira stalna terenska i arheološka istraživanja, prikuplja i čuva materijalne dokaze, distribuira obrazovni materijal, organizira izložbe i raznorodne akcije, a sve s ciljem da se unaprijedi razumijevanje vrijednosti i potrebe o očuvanju kulturnog identiteta.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica
Županija: Zagrebačka županija
Tel: 01/6221-325, 6225-082
Fax: 01/6225-077
E-mail:
Url: http://www.muzej-turopolja.hr

Otvoreno za posjetitelje

utorak - petak 9 - 17:30 h
subota i nedjelja 10 - 13 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1960.
Ravnatelj: Margareta Biškupić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna stručnjacima; voditelj: Josip Popovčić)
- Arhiv (voditelj: Josip Popovčić, dostupno stručnjacima)