Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo, u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za prirodnu i kulturnu baštinu Hrvatskoga zagorja, Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja, i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.


Adresa

Ulica i broj / grad: Samci 64
49245 Gornja Stubica
Županija: Krapinsko-zagorska županija
Tel: 049/587-885
Fax: 049/587-885
E-mail:
Url: http://www.mhz.hr

Otvoreno za posjetitelje

vidjeti stranice svakog pojedinog muzeja u sastavu MHZ

Opći podaci

Status: A
Vrsta: -
Djelokrug: državni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1992.
Sastavne jedinice: Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
Ravnatelj: Nadica Jagarčec, v.d.