Odaberite zbirku:

Paleontološka zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Voditelj: mr. sc. Vlasta Krklec
Broj predmeta: 122
Vrsta građe: fosili, karte rasprostranjenosti
Teritorij: SZ Hrvatska, svijet
Vremensko razdoblje: različita geološka razdoblja
Materijal: okamine, crteži
URL: http://www.mkn.mhz.hr/hr/o-muzeju/zbirke/

Paleontološka zbirka obuhvaća karte te fosilnu građu biljaka i životinja, od koje je dio prikupljen u Krapini i okolici Hrvatskog zagorja, a dio otkupljen ili prikupljen muzejskom razmjenom sa sličnim muzejskim institucijama u svijetu.
Stijene s fosilnim nalazima postojani su dokument geološke prošlosti i vjeran dokaz biološke evolucije koja je također prikazana spiralom života u novom Muzeju.
Predmeti Paleontološke zbirke potječu s različitih lokaliteta u svijetu te svjedoče o razvoju života na Zemlji od pretkambrija pa sve do kenozoika. Najstariji predmet iz Zbirke je stromatolit koji je jedan od prvih dokaza života u moru, dok pojedini fosilni ostaci sugeriraju velike geološke i paleoekološke promjene. Također je uz pomoć brojnih fosilnih kostiju i zubiju izumrlih pleistocenskih životinja s krapinskog lokaliteta rekonstruiran i paleookoliš te klimatske promjene u razdoblju kada su živjeli krapinski neandertalci.