Odaberite zbirku:

Zbirka umjetnina (fundus i pohrana)

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 1123
Vrsta građe: skulpture, crteži, arhitektonski nacrti, medalje i namještaj
URL: http://www.mdc.hr/mestrovic/galerija/index-hr.htm