Odaberite zbirku:

Zbirka narodnog rukotvorstva i obrta

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: dr. sc. Jasenka Lulić-Štorić
Broj predmeta: 290
Vrsta građe: alati lončarstva, tekstilnog rukotvorstva (predmeti za obradu tekstilnih vlakana, za tkanje, pletenje, vez), alati obućarskog obrta (opančarskog s kopna i otoka i papučarskog iz Preka i primorskog dijela) i predmeti važne za gospodarstvo: bačvarski obrt, kovački i kolarski, predmeti za popravak zemljoradničkog oruđa, košaraštvo i pletarstvo, izrada muzičkih instrumenata (iz Žegara u Bukovici)
Teritorij: sjeverna Dalamacija
Vremensko razdoblje: kraj 19. st. - 20. st.
Materijal: metal, drvo
URL: http://nmz.hr/zbirke/etnoloski/zbirka-rukotvorstva-obrta

U ovoj zbirci su predmeti za obradu tekstilnih vlakana, tkanje, pletenje, vez, predmeti obućarskog obrta (opančarstvog s kopna i otoka, te papučarskog iz Preka kao i pomagala za kućnu izradu domaće obuće na otocima i u primorskom području), alati lončara iz Velog Iža i Ervenika, predmeti za bačvarski obrt, kovački i kolarski, predmeti koji služe popravcima zemljoradničkog oruđa, košaraštvo i pletarstvo, alat za izradu glazbenih instrumenata. (Jasenka Lulić-Štorić)