Odaberite zbirku:

Zbirka starih razglednica

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Gordana Milaković
Broj predmeta: 13217
Vrsta građe: dopisnice, razglednice
Teritorij: Istra
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: papir
URL: http://ppmi.hr/hr/zbirke/

Zbirka starih razglednica obuhvaća razglednice koje najvećim dijelom pripadaju razdoblju s kraja 19. st. do 1918., dok se manji dio odnosi na razdoblje do 1950. godine. Bezbroj je motiva sačuvano na starim razglednicama: panorame gradova, mjesta i gotovo svih istarskih sela s početka 20. st., ulice, trgovi, tramvaji, narodne nošnje, hoteli, vile, razni ugostiteljski objekti, spomenici, arhitektura, reklamne i propagandne razglednice i dr.
Vrijednost zbirke je u izuzetnom bogatom fundusu koji predstavlja nezaobilazan izvor za brojne konzervatorsko-restauratorske zahvate na području Istre te proučavanje kulturno-povijesne baštine Istre uopće, jer brojni su spomenici, stambena i javna arhitektura svih mjesta i sela u Istri sačuvani samo na razglednicama. Posebnu, izuzetno vrijednu cjelinu čini 1500 dopisnica s motivima Austrougarske ratne mornarice u Puli - glavnoj ratnoj luci.