Odaberite zbirku:

Kartografska zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Gordana Milaković
Broj predmeta: 321
Vrsta građe: karte, grafike, vedute, planovi gradova
Teritorij: Istra
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: papir, karton
URL: http://ppmi.hr/hr/zbirke/

Kartografska zbirka sadrži najvećim dijelom povijesne karte na kojima je prikazan istarski poluotok, ali i hidrografske karte, atlase, planove luka, peljare, planove gradova, vedute, grafičke listove. Iako zbirka nema kvantitativno veliki fundus, u njoj su pohranjeni izizetno raritetni i značajni predmeti za povijesnu baštinu Istre, od kraja 16. st. do prve polovine 20. st. U zbirci se čuvaju Valvasorove vedute istarskih mjesta, a najvredniji je predmet veduta grad Poreča Erharda Reuwicha, nastala između 1486. i 1502. g. objavljena u Breydenbachovu djelu "Peregrinatio in terram sanctam", prvom tiskanom ilustriranom putopisu objavljenom u Europi, a Poreč je jedina hrvatska luka prikazana u tom djelu.
U zbirci se nalaze i stare karte značajnih europskih kartografa: S. Münstera, G. A. Maginija, G. Salmona, G. Mercatora, J. B. Homanna, G. de Jodea, C. F. Beautamps-Beauprea, A. Hirsvogelija i dr.