Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Ovčara
32000 Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel: 032/512-345 (Spomen dom), 032/424-601 (HDLSKL)
Fax: 032/424-601 (HDLSKL)
E-mail:
Url: http://www.hdlskl.hr/spomendom/

Otvoreno za posjetitelje

svakog dana: 10 - 17 h

Opći podaci

Status: B
Vrsta: stalna muzejska izložba - memorijalni
Djelokrug: državni
Osnivač:
Godina osnutka: 2006.
U sastavu: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav