Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: memorijalna
Vrsta zbirke: biografska
Broj predmeta: 320
Vrsta građe: slike; skulpture
Vremensko razdoblje: 19. st. - 21. st.
Materijal: akvareli, ulja na platnu, tuš, olovka

Likovna zbirka obuhvaća portrete biskupa J. J. Strossmayera (autora M. Steina, K. Fröschla, T. Krizmana, O. Ivekovića, D. Babića, I. Meštrovića), slike, crteže, grafike i skulpture raznih autora (J. F. Owerbecka, M. Račkoga, P. Golla, I. Rabuzina, V. Radauša, I. Lacković Croate, D. Popovića, itd) te donaciju od 120 slika akad. slikara Zdravka Ćosića.