Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Zavičajna zbirka institucija je u kojoj se prikuplja, čuva i stručno obrađuje sva knjižna i neknjižna građa koja se u bilo kojem smislu odbosi na sredinu u kojoj zbirka djeluje. Ta se građa putem stalnih i povremenih izložbi izlaže javnosti. Fundus Zbirke zaštićen je i ima istraživačku, edukativnu i znanstvenu svrhu.


Adresa

Ulica i broj / grad: Gračka 2
20340 Ploče
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 020/679-072
Fax: 020/676-073

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 8 - 12 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: muzejska zbirka - povijesni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1984.
U sastavu: Pučko otvoreno učilište, Ploče
Ravnatelj: Ivica Kostanić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - knjižnicu (dostupna javnosti)