Odaberite zbirku:

Zbirka tradicijskog kućnog inventara

Vrsta zbirke: etnografska
Broj predmeta: 42
Vrsta građe: tradicijski kućni inventar; keramički predmeti tradicijske kulture