Odaberite zbirku:

Zbirka kućnog inventara

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Mira Hlanuda-Vegar
Broj predmeta: 48
Vrsta građe: tradicijski kućni inventar