Odaberite zbirku:

Zbirka karata i planova

Vrsta zbirke: povijesna
Broj predmeta: 110
Vrsta građe: zemljopisne karte, planovi

Zbirka karata i planova Zavičajnoga muzeja Biograd na Moru najveći broj čine karte koje pripadaju ostavštini don Kažimira Perkovića koji je bio čuvar Muzeja općinskih starina i koji je osnovan u Biogradu 1925. godine. Tako u taj fond spadaju vojne karte koje su nastale tijekom prvoga i drugoga svjetskoga rata. Uglavnom radi se o vojnim kartama gradova u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Srbiji sa širom okolicom.
Kada govorimo o vremenskom razdoblju karata i planova koje čine zbirku , onda se datacija kreće u rasponu od prve polovice 20. stoljeća do prve polovice 21. stoljeća.
Osim vojnih karata zbirku čini i manji broj pomorskih karata i to uglavnom dalmatinskih otoka i hrvatskoga priobalja.
Također su zastupljene i karte (planovi) parkova prirode kao i turističkih karata raznih turističkih odredišta. Među planovima nalazi se i nekoliko planova gradova kako hrvatskih tako i inozemnih.
Većina karata je izrađena u boji. Pretežno su tiskane na papiru, a jedna karta je otisnuta na tekstilu (svili).